خرید وزرا محله سرخرود

منطقه وزرا محله در ضلع جنوبی شهر ساحلی سرخرود قرار دارد و یکی از مناطق توریستی در شهر سرخرود می باشد چرا که پرندگان مهاجر به این منطقه مهاجرت میکنند . و افراد زیادی در این منطقه به ساخت و ساز ویلا می پردازند .


زمین سرخرود حسین آباد  کد 5323
سرخرود
مساحت:
157 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 5323

نقدی

زمین سرخرود کد 7048
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.805 میلیارد

کد: 7048

نقدی

زمین سرخرود وزرا محله کد 4944
سرخرود
مساحت:
2,140 متر
0 خواب
0 حمام

34.250 میلیارد

کد: 4944

نقدی

زمین سرخرود کد3064
سرخرود
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3064

نقدی

زمین سرخرود وزرا محله کد 3543
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

5.550 میلیارد

کد: 3543

نقدی

زمین سرخرود وزرا محله  کد 5244
سرخرود
مساحت:
182 متر
0 خواب
0 حمام

1 میلیارد

کد: 5244

نقدی

زمین  سرخرود وزرا محله  کد 5490
سرخرود
مساحت:
497 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 5490

نقد و اقساط

زمین تجاری سرخرود کد 3546
سرخرود
مساحت:
1,011 متر
0 خواب
0 حمام

45.500 میلیارد

کد: 3546

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد3063
سرخرود
مساحت:
503 متر
0 خواب
0 حمام

4.600 میلیارد

کد: 3063

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد1630
سرخرود
مساحت:
1,940 متر
0 خواب
0 حمام

19.400 میلیارد

کد: 1630

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد 1631
سرخرود
مساحت:
2,060 متر
0 خواب
0 حمام

41.200 میلیارد

کد: 1631

نقدی

زمین وزرا محله سرخرود کد 2058
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

4.200 میلیارد

کد: 2058

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0