خرید علمده محمودآباد

منطقه علمده یکی از مناق جنوبی در شهر محمودآباد می باشد که فاصله 1 کیلومتری تا ساحل دارد و یکی از مناطق دنج و ویلای نشین در شهر محمودآباد می باشد که بخش عمده این منطقه علمده را شهرک های ویلایی تشکیل داده است .


فروش زمین مسکونی علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
3,750 متر
0 خواب
0 حمام

17 میلیارد

کد: 5096

نقد و اقساط

فروش زمین علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
0 خواب
0 حمام

13.550 میلیارد

کد: 4436

نقدی

ویلا استخردار محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
420 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 2340

نقد و اقساط

فروش فوری ویلا علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
130 متر
2 خواب
1 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5207

نقدی

فروش زمین محمودآباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5704

نقد و اقساط

خرید زمین مسکونی در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.350 میلیارد

کد: 4179

نقد و اقساط

خرید زمین مسکونی سنددار محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 7250

نقدی

فروش زمین در محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
4,300 متر
0 خواب
0 حمام

43 میلیارد

کد: 7244

نقد و اقساط

فروش زمین محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 5706

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد علمده شرقی
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 5705

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 2154

نقدی

خرید زمین در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7304

نقدی

خرید زمین کشاورزی محمود آباد
محمودآباد
مساحت:
2,080 متر
0 خواب
0 حمام

8.320 میلیارد

کد: 5097

نقد و اقساط

خرید زمین در محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 7306

نقد و اقساط

خرید زمین محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
238 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3872

نقد و اقساط

فروش ویلا شهر در ساحلی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
232 متر
3 خواب
3 حمام

5.100 میلیارد

کد: 7496

نقدی

خرید ویلا در محموداباد
محمودآباد
مساحت:
261 متر
2 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7031

نقدی

زمین علمده محمودآباد کد 5555
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

3.700 میلیارد

کد: 5555

نقدی

زمین کد 5709
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 5709

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی کد 7590
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7590

نقدی

زمین در محموآباد کد 7008
محمودآباد
مساحت:
410 متر
0 خواب
0 حمام

4.800 میلیارد

کد: 7008

نقدی

زمین مسکونی در محمودآباد کد 7084
محمودآباد
مساحت:
257 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7084

نقدی

زمین در  محموداباد کد 7007
محمودآباد
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7007

نقدی

زمین محمودآباد علمده شرقی  کد 7009
محمودآباد
مساحت:
160 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7009

نقدی

زمین کد 7307
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 7307

نقد و اقساط

زمین تجاری محمودآباد علمده کد 7277
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7277

نقد و اقساط

زمین محمودآباد علمده غربی
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

4.500 میلیارد

کد: 7687

نقدی

زمین مناسب برای ساخت در محمودآباد کد 4579
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
خواب
حمام

11 میلیارد

کد: 4579

نقدی

زمین محمودآباد کد 7281
محمودآباد
مساحت:
240 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7281

نقدی

زمین محمودآباد علمده کد 5556
محمودآباد
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 5556

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0