خرید عزت آباد محمودآباد

عزت آباد منطقه ساحلی محمودآباد و سرخرود دارای زمین و ویلا با قیمتهای مناسب و زمین های آن دارای کاربری مسکونی پروانه ساخت از 200 متر الی 5000 متر برای فروش و خرید میباشد منطقه عزت آباد با دریا فاصله کمتر از 100 متر دارد .


زمین سرخرود عزت آباد کد 4590
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.600 میلیارد

کد: 4590

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد  کد 7234
سرخرود
مساحت:
1,392 متر
0 خواب
0 حمام

7 میلیارد

کد: 7234

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد  کد 3179
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 3179

نقد و اقساط

زمین محمودآباد عزت آباد 5100
سرخرود
مساحت:
380 متر
0 خواب
0 حمام

8.360 میلیارد

کد: 5100

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد کد 7077
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40 میلیارد

کد: 7077

نقد و اقساط

ویلا سرخرود  عزت آباد کد 7076
سرخرود
مساحت:
190 متر
3 خواب
3 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7076

نقدی

ویلا محمودآباد عزت آباد
محمودآباد
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4.300 میلیارد

کد: 7710

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 4817
سرخرود
مساحت:
8,050 متر
0 خواب
0 حمام

32.200 میلیارد

کد: 4817

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد کد 5306
سرخرود
مساحت:
204 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5306

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد کد 5355
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 5355

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد کد 4042
سرخرود
مساحت:
200 متر
4 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4042

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد  کد 5360
سرخرود
مساحت:
211 متر
2 خواب
2 حمام

5.100 میلیارد

کد: 5360

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد کد7611
سرخرود
مساحت:
150 متر
3 خواب
1 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7611

نقدی

ویلا سرخرود عزت آباد  کد 1569
سرخرود
مساحت:
170 متر
3 خواب
1 حمام

4.100 میلیارد

کد: 1569

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد کد 7288
سرخرود
مساحت:
1,800 متر
0 خواب
0 حمام

11.700 میلیارد

کد: 7288

نقد و اقساط

ویلا سرخرود عزت آباد کد 5164
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.550 میلیارد

کد: 5164

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد کد 7243
سرخرود
مساحت:
10,300 متر
0 خواب
0 حمام

87.500 میلیارد

کد: 7243

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد کد 7291
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.750 میلیارد

کد: 7291

نقدی

زمین محمودآباد عزت آباد کد 5533
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 5533

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد  کد 5551
سرخرود
مساحت:
8,500 متر
0 خواب
0 حمام

29.750 میلیارد

کد: 5551

نقد و اقساط

زمین سرخرود عزت آباد کد 4906
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.050 میلیارد

کد: 4906

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد کد 7253
سرخرود
مساحت:
180 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7253

نقدی

زمین سرخرود عزت آباد  کد 4452
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4452

نقدی

زمین ساحلی سرخرود عزت آباد کد 7508
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 7508

نقدی

ویلا سرخرود  کد 3258
سرخرود
مساحت:
210 متر
3 خواب
2 حمام

7.100 میلیارد

کد: 3258

نقد و اقساط

زمین  موقعیت تجاری سرخرود عزت آباد کد7507
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.400 میلیارد

کد: 7507

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد 7509
سرخرود
مساحت:
285 متر
0 خواب
0 حمام

2.100 میلیارد

کد: 7509

نقدی

زمین شهرکی عزت آباد سرخرود کد7510
سرخرود
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

3.300 میلیارد

کد: 7510

نقدی

زمین شهرکی سرخرود کد 4815
سرخرود
مساحت:
243 متر
0 خواب
0 حمام

1.701 میلیارد

کد: 4815

نقدی

زمین عزت آباد سرخرود کد7516
سرخرود
مساحت:
3,311 متر
0 خواب
0 حمام

33.110 میلیارد

کد: 7516

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0