خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال


فروش زمین عبدالله آباد محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
470 متر
0 خواب
0 حمام

940 میلیون

کد: 1111

نقدی

خرید زمین شهرک کاکتوس محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

5.600 میلیارد

کد: 4994

نقدی

فروش زمین محمودآباد چهارمحل آهی
محمودآباد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

2.280 میلیارد

کد: 3914

نقدی

فروش زمین شهرک خسروی محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
378 متر
0 خواب
0 حمام

3.500 میلیارد

کد: 2974

نقدی

فروش زمین محمودآباد سیاهکلا
محمودآباد
مساحت:
400 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 3325

نقدی

خرید زمین شهرکی ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5657

نقد و اقساط

فروش زمین در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
185 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5662

نقد و اقساط

فروش شهرک 1400 متری فریدونکنار
فریدونکنار
مساحت:
1,400 متر
2 خواب
1 حمام

102 میلیارد

کد: 5076

نقدی

خرید زمین زیرقیمت محمودآباد
سرخرود
مساحت:
225 متر
0 خواب
0 حمام

1.100 میلیارد

کد: 7369

نقدی

فروش زمین مسکونی علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
3,750 متر
0 خواب
0 حمام

17 میلیارد

کد: 5096

نقد و اقساط

خرید زمین تجاری محمودآباد افراسرا
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

30 میلیارد

کد: 4612

نقد و اقساط

فروش زمین علمده محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
1,800 متر
0 خواب
0 حمام

13.550 میلیارد

کد: 4436

نقدی

خرید زمین محمودآباداوجی آباد
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 3184

نقدی

خرید مغازه تجاری محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
100 متر
1 خواب
1 حمام

5 میلیارد

کد: 7692

نقدی

فروش مغازه تجاری سرخرود
سرخرود
مساحت:
40 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 7383

نقدی

زمین سرخرود بلوار دریا
سرخرود
مساحت:
112 متر
0 خواب
0 حمام

3.400 میلیارد

کد: 7411

نقدی

خرید زمین شهرک پارادایس سرخرود
سرخرود
مساحت:
247 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7694

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
929 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 4494

نقد و اقساط

زمین محمودآباد چهارمحل آهی
محمودآباد
مساحت:
295 متر
0 خواب
0 حمام

1.180 میلیارد

کد: 4903

نقدی

خرید زمین 2600 متری سرخرود
سرخرود
مساحت:
2,600 متر
0 خواب
0 حمام

68 میلیارد

کد: 4905

نقدی

زمین سرخرود شهرک یزدانی
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 3899

نقد و اقساط

فروش زمین سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

8 میلیارد

کد: 5366

نقد و اقساط

زمین مسکونی سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
507 متر
0 خواب
0 حمام

15.300 میلیارد

کد: 3848

نقد و اقساط

زمین خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
171 متر
0 خواب
0 حمام

4.650 میلیارد

کد: 7353

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود بلوار ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
1 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4313

نقد و اقساط

فروش آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
202 متر
3 خواب
1 حمام

15.050 میلیارد

کد: 3765

نقد و اقساط

فروش آپارتمان لاکچری سرخرود
سرخرود
مساحت:
237 متر
3 خواب
2 حمام

14.300 میلیارد

کد: 4287

نقد و اقساط

فروش آپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7449

نقدی

خرید آپارتمان ساحلی سرخرودبلوار دریا
سرخرود
مساحت:
118 متر
2 خواب
1 حمام

4.200 میلیارد

کد: 4609

نقد و اقساط

ویلا استخردار محمودآباد علمده
محمودآباد
مساحت:
420 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 2340

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0