خرید درویش آباد سرخرود

دهکده توریستی درویش آباد سرخرود از توابع شهر محمودآباد می باشد. درویش آباد ساحل شنی و بینظیری دارد که ضلع غربی آن شهرک بزرگ خانه دریا قرار دارد. 80 درصد بناهای درویش آباد سرخرود ویلا و 20 درصد آن آپارتمانی می باشد. در دهکده توریستی درویش آباد سرخرود بیشتر پلاک ها از 200 متر شروع و تا 4000 هزار متر می رسد. در منطقه درویش آباد برج برند ققنوس قرار دارد که پلاک یک دریا محسوب می شود. درویش آباد سرخرود در نوار ساحلی قرار دارد و جز مناطق برند در استان مازندران می باشد. ارزشمندی ملک های درویش آباد سرخرود در چند سال اخیر بسیار رشد خوبی داشته است. جهت خرید و سرمایه گذاری در درویش آباد سرخرود از فایل مرتبط در سایت املاک یوسفی دیدن کنید.


خرید زمین شهرکی ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

2.800 میلیارد

کد: 5657

نقد و اقساط

فروش زمین در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
185 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 5662

نقد و اقساط

ویلا ساحلي سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
3 حمام

15.050 میلیارد

کد: 5656

نقد و اقساط

فروش ویلا ساحلی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.700 میلیارد

کد: 4885

نقدی

فروش زمین سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.400 میلیارد

کد: 3402

نقدی

خرید زمین در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
245 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4171

نقدی

زمین سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
205 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 4169

نقدی

خرید زمین سرخرود در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
2,250 متر
0 خواب
0 حمام

78.750 میلیارد

کد: 4582

نقدی

خرید زمین درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
1,280 متر
0 خواب
0 حمام

17 میلیارد

کد: 7044

نقد و اقساط

خرید زمین ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
206 متر
0 خواب
0 حمام

2.900 میلیارد

کد: 5664

نقدی

خرید زمین سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
975 متر
0 خواب
0 حمام

20 میلیارد

کد: 7328

نقد و اقساط

فروش آپارتمان سرخرود در خط دریا
سرخرود
مساحت:
800 متر
3 خواب
4 حمام

4.400 میلیارد

کد: 7209

نقد و اقساط

آپارتمان استخر دار پلاک اول دریا سرخرود
سرخرود
مساحت:
4,000 متر
3 خواب
3 حمام

7 میلیارد

کد: 4569

نقدی

خرید آپارتمان سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

6 میلیارد

کد: 4577

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود برج ققنوس
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

خرید ویلا دوبلکس سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
265 متر
3 خواب
3 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7502

نقدی

ویلا درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
216 متر
3 خواب
3 حمام

6.600 میلیارد

کد: 4658

نقد و اقساط

خرید ویلا در سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5 میلیارد

کد: 5637

نقد و اقساط

خرید ویلا لوکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

4.500 میلیارد

کد: 4847

نقد و اقساط

خرید ویلا دوبلکس درویش آباد
سرخرود
مساحت:
160 متر
3 خواب
3 حمام

4 میلیارد

کد: 4943

نقد و اقساط

فروش ویلا سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
2 حمام

8 میلیارد

کد: 7659

نقد و اقساط

خرید ویلا شمال سرخرود درویش آباد
سرخرود
ویژه
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

12 میلیارد

کد: R261

نقد و اقساط

خرید ویلا در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
340 متر
3 خواب
3 حمام

11.100 میلیارد

کد: 4951

نقد و اقساط

خرید ویلا ساحلی درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.100 میلیارد

کد: 5666

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود در درویش آباد
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
1 حمام

12.100 میلیارد

کد: 2738

نقدی

خرید ویلا سرخرود درویش آباد
سرخرود
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

3.800 میلیارد

کد: 7642

نقدی

خرید ویلا در شهر ساحلی سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

7.500 میلیارد

کد: 7737

نقدی

خرید ویلا  دوبلکس سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
4 حمام

7.600 میلیارد

کد: 4861

نقد و اقساط

خرید ویلا استخردار درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
270 متر
4 خواب
3 حمام

16 میلیارد

کد: 5184

نقدی

خرید ویلا درویش آباد سرخرود
سرخرود
مساحت:
500 متر
3 خواب
3 حمام

20.500 میلیارد

کد: 7484

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0