خرید حاجی کلا سرخرود

حاجی کلا یک منطقه روستایی در شهر سرخرود میباشد که با گذشت زمان وارد بافت شهری شده است که در آن شهرک های زیادی ساخته شده که بخش عمده این منطقه را بناهای ویلایی می باشد .


ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
125 متر
2 خواب
2 حمام

2.500 میلیارد

کد: 5188

نقد و اقساط

زمین سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
198 متر
0 خواب
0 حمام

1.600 میلیارد

کد: 4811

نقدی

خرید زمین در سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
360 متر
0 خواب
0 حمام

2.880 میلیارد

کد: 4423

نقدی

فروش زمین سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.850 میلیارد

کد: 5678

نقد و اقساط

خرید زمین سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
100 متر
0 خواب
0 حمام

600 میلیون

کد: 7641

نقدی

خرید ویلا سرخرود در حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
250 متر
3 خواب
3 حمام

6.100 میلیارد

کد: 7028

نقد و اقساط

خرید ویلا سرخرود حاجی کلا
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 7754

نقدی

خرید ویلا شهرکی در سرخرود
سرخرود
مساحت:
250 متر
4 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 7586

نقدی

ویلا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

2.600 میلیارد

کد: 7734

نقدی

ویلا سنددارسرخرود
سرخرود
مساحت:
215 متر
3 خواب
3 حمام

6.050 میلیارد

کد: 5686

نقد و اقساط

خرید ویلا مدرن سرخرود
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
3 حمام

4.600 میلیارد

کد: 7360

نقد و اقساط

فروش ویلا در سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
2 حمام

5.600 میلیارد

کد: 7689

نقدی

خرید ویلا سرخرود
سرخرود
مساحت:
200 متر
3 خواب
1 حمام

3.600 میلیارد

کد: 3340

نقدی

زمین کد 5427
سرخرود
مساحت:
232 متر
0 خواب
0 حمام

2.550 میلیارد

کد: 5427

نقد و اقساط

زمین کد 7701
سرخرود
مساحت:
5,000 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7701

نقدی

زمین با پروانه ساخت در سرخرود کد 5513
سرخرود
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 5513

نقد و اقساط

ویلا سرخرود حاجی کلا  کد 7477
سرخرود
مساحت:
320 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 7477

نقدی

ویلا حاجی کلا سرخرود کد 7361
سرخرود
مساحت:
122 متر
2 خواب
3 حمام

4.100 میلیارد

کد: 7361

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا  کد 4926
سرخرود
مساحت:
320 متر
0 خواب
0 حمام

2.600 میلیارد

کد: 4926

نقدی

ویلا استخر دار با سند سرخرود کد 4516
سرخرود
مساحت:
180 متر
3 خواب
1 حمام

4 میلیارد

کد: 4516

نقد و اقساط

زمین در سرخرود کد 7025
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.300 میلیارد

کد: 7025

نقد و اقساط

زمین در سرخرود 7055
سرخرود
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

3.200 میلیارد

کد: 7055

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد 4927
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

3.550 میلیارد

کد: 4927

نقدی

ویلا سرخرود حاجی کلا کد 3229
سرخرود
مساحت:
500 متر
5 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3229

نقدی

زمین سرخرود کد 2464
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 2464

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 7588
سرخرود
مساحت:
250 متر
0 خواب
0 حمام

2 میلیارد

کد: 7588

نقدی

زمین سرخرود کد 4424
سرخرود
مساحت:
215 متر
0 خواب
0 حمام

1.613 میلیارد

کد: 4424

نقدی

زمین سرخرود حاجی کلا کد 4673
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

1.820 میلیارد

کد: 4673

نقدی

زمین حاجی کلا سرخرود کد
سرخرود
مساحت:
280 متر
0 خواب
0 حمام

1.120 میلیارد

کد: 7515

نقدی

زمین حاجیکلا سرخرود کد 5504
سرخرود
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.950 میلیارد

کد: 5504

نقدی

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0