خرید بیشه کلا محمودآباد

منطقه بیشه کلا در قسمت شمالی و 13 کیلومتری شهر محمودآباد قرار دارد که شهرک اکباتان در این منطقه قرار دارد . شهرک 1001 یکی از شهرهای تازه ساخت در این منطقه می باشد .


زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
929 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 4494

نقد و اقساط

فروش زمین محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

208 میلیون

کد: 2233

نقدی

خرید زمین بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7417

نقدی

خرید ویلا بیشه کلا محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 3664

نقدی

خرید زمین محمودآباد در بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
4,200 متر
0 خواب
0 حمام

8.450 میلیارد

کد: 4338

نقدی

فروش زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6.600 میلیارد

کد: 5616

نقدی

خرید زمین محمودآباد بیشه کلا
محمودآباد
مساحت:
4,000 متر
0 خواب
0 حمام

40.050 میلیارد

کد: 3617

نقدی

خرید ویلا نوساز محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3188

نقدی

زمین در محمودآباد
محمودآباد
مساحت:
6,000 متر
0 خواب
0 حمام

120 میلیارد

کد: 7723

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 7652
محمودآباد
مساحت:
422 متر
0 خواب
0 حمام

1.500 میلیارد

کد: 7652

نقد و اقساط

ویلا کد7739
محمودآباد
مساحت:
400 متر
3 خواب
2 حمام

3.700 میلیارد

کد: 7739

نقدی

زمین کد 7740
محمودآباد
مساحت:
340 متر
0 خواب
0 حمام

1.550 میلیارد

کد: 7740

نقدی

زمین کد 7665
محمودآباد
مساحت:
12,000 متر
0 خواب
0 حمام

5.500 میلیارد

کد: 7665

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7634
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 7634

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 7276
محمودآباد
مساحت:
1,260 متر
0 خواب
0 حمام

12.600 میلیارد

کد: 7276

نقد و اقساط

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 5615
محمودآباد
مساحت:
7,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.400 میلیارد

کد: 5615

نقدی

زمین در محمود آباد کد 4178
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
0 خواب
0 حمام

32.050 میلیارد

کد: 4178

نقد و اقساط

زمین محمودآباد بیشه کلا شمالی کد 4339
محمودآباد
مساحت:
8,300 متر
0 خواب
0 حمام

20.750 میلیارد

کد: 4339

نقدی

زمین بیشه کلا محمودآباد کد 3923
محمودآباد
مساحت:
213 متر
0 خواب
0 حمام

1.800 میلیارد

کد: 3923

نقد و اقساط

زمین محمودآباد  بیشه کلا کد 5398
محمودآباد
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

3.100 میلیارد

کد: 5398

نقد و اقساط

زمین باغی سند دار محمودآباد کد 4935
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

3.050 میلیارد

کد: 4935

نقدی

زمین شهرکی محمود آباد کد 5454
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
0 خواب
0 حمام

15 میلیارد

کد: 5454

نقد و اقساط

زمین مسکونی تجاری محمودآباد کد4493
محمودآباد
مساحت:
870 متر
0 خواب
0 حمام

17.400 میلیارد

کد: 4493

نقدی

زمین ساحلی محمودآباد کد 2287
محمودآباد
مساحت:
3,500 متر
0 خواب
0 حمام

28.050 میلیارد

کد: 2287

نقد و اقساط

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 3923
محمودآباد
مساحت:
213 متر
0 خواب
0 حمام

1.491 میلیارد

کد: 3932

نقدی

زمین شهرکی محمود آباد کد 5455
محمودآباد
فوری
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

450 میلیون

کد: 5455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 597
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.020 میلیارد

کد: 597

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 4869
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4769

نقدی

زمین محمودآباد کد 2030
محمودآباد
مساحت:
2,800 متر
0 خواب
0 حمام

5.350 میلیارد

کد: 2030

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۱۲۷۸
محمودآباد
مساحت:
280 متر
5 خواب
3 حمام

4.700 میلیارد

کد: 1278

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0